มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
จังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง ในงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญชวนเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
จังหวัดพัทลุง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแ่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) พัทลุงเกมส์ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) "เสกักเกมส์"
กระทรวงคมนาคม จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ของประเทศไทย วาระปี ค.ศ.2024-2025
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำกัด ประชาสัมพันธ์แพ็คเเก็จ WorryFree dtac business สุดคุ้ม
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนเข้าร่วม The ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 on Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Community
กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารหาดใหญ่วิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนเป็นบัณฑิตอาสา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ประจำปีฮิจเราะศักราช 1443
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดประกวดคลิปวิดีโอต้นแบบมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ภายใต้แนวคิด มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชิญร่วมเป้นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปภถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Jenesys 2022 Online Exchange Program (โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์)
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565
จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ประชารัฐรวมใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ ชิม ช้อป โชว์ ของดี ของเด่น แดนใต้@สงขลา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


หน้าที่ :