มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์หนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 3 ฉบับ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2565
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแต่งแต้มกำแพง วัฒนวิถีแห่งชีวิตชาวใต้ ปี 2565
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เชิญชวนส่งผลงานภาพวาดประกวดในโครงการ ของขวัญ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญชวนร่วมกุสลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปถวาย ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นฐานไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
จังหวัดสงขลา แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง
จังหวัดพัทลุง จัดพิะีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2565
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด จัดโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด
ชมรมสื่อดิจิทัล เชิญชวนนิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดประติมากรรมร่วมสมัยหุ่นฟาง ในงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช


หน้าที่ :