มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จำกัด นำเสนองานตกแต่งภายในมหาวิทยาลัย งานเฟอร์นิเจอร์ และเทคโนโลยีห้องเรียนไฮบริด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Campus Challenge 2023 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19
เทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องในกิจกรรมงานประเพณี 5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
Institute of International Education เปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ International Academic Partnership Program (IAPP) Thailand ปี 2567
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสภา มทร.ธัญบุรี ประจำเดือนกันยายน และ ตุลาคม 2566
สำนักงาน กสทช. เชิญร่วมงาน กสทช.เสริมสร้างความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอการสร้างความตระหนักรู้เรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์ Line Official Account Tee Club
ธนาคารออมสิน ประชาัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นสินเชื่อของธนาคารออมสิน
สาธารณรัฐตุรกี ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลองค์การความร่วมมืออิสลามประจำปี 2566 และงานสัมมนา World Halal Summit ครั้งที่ 9


หน้าที่ :