ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเข้าร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564...
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์มาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ...
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชิญชวนเข้าร่วมประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards ประจำปี 2021-2022...
จังหวัดพัทลุง แจ้งแนวปฏิบัติในการรองรับการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม ...
จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดสงขลา ประจำปี 2...
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด...
จังหวัดพัทลุง แจ้งการถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้...
จังหวัดพัทลุง แจ้งหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัสดุของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 เรื่อง...
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดโบสถ์ (หลวงพ่อโตอง...
สำนักงบประมาณ เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2564 ณ วัดเสมียนนารี กรุง...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ...
สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิ...
บริษัท ศรีลันตา จำกัด จังกวัดกระบี่ รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ตำแ...
จังหวัดพัทลุง แจ้งวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ....
บริษัท ไพรมัส จำกัด แนะนำบริษัทนักศึกษาฝึกงาน...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแ...
More...     
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินกา...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศํกยภาพบุคลากร หลักสูตรแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เคล็ด (ไม่ลับ) สร้างแ...
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ...
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ในร...
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา รุ่น 1...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยส่...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ปี 2564...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      ตุลาคม 2564      
       
อาพฤ
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31123456