มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวรับสมัครงานภายนอก  กลับหน้าหลัก
บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครพนักงานและนักสึกษาฝึกงาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (เพศชาย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
กรมการแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แข้งยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน 41 อัตรา
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
บริษัท ไพรมัส จำกัด ประชาสัมพันธ์บริษัท รับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา รับสมัครครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาการบัญชี วุฒิปริญญาตรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บริษัท รอยัล ปาล์ม สปา รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานจำนวนมาก
บริษัท หาดใหญ่ ซาซิมิ จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงาน
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง จำนวน 9 ตำแหน่ง (12 อัตรา)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์
บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร


หน้าที่ :