มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สถานที่ติดต่อ
กฎ มติที่เกี่ยวข้อง
 
สถานที่ติดต่อ กลับหน้าหลัก

วิทยาเขตสงขลา
มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 142 ไร่ และที่บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ติดต่อ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทร. 0-7431-7600
 
 
วิทยาเขตพัทลุง 
มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ และที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่
ติดต่อ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังวัดพัทลุง 93210
โทร. 0-7460-9600