ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.64 ถึงวันที่ 18 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่าน เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา