มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น จัดงานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต Kyoto Study Fair 2017
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรับสมัครและะเสนอชื่อนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม "แล...ใต้"


หน้าที่ :