มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
ทีมงาน คนหลังเลนส์สตูดิโอ เชิญชวนถ่ายภาพทำเนียบบุคลากร
Startup Pitching Contest
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงพยาบาลสงขลา แจ้งการงดการรับรองการตรวจประเมินทางจิตเวช
กรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
มูลนิธิคนตาบอดไทย เชิญร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
บริษัท โตโยต้าสยามออโต้ ซาลอน จำกัด ประชาสัมพันธิสิทธิพิเศษพร้อมส่วนลดสำหรับลูกค้า
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เชิญชวนอุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชีวิตเล่มแรกของโลก
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จัดโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
พรรคประชาธิปไตยใหม่ ประชาสัมพันธ์การบริจาคภาษีให้พรรคการเมือง
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เชิญร่วมออกบูธในงาน Dek-D's TCAS Fair
มูลนิธิไทย จัดประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ปี 2561
ขอเชิญส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE OF THE YEAR 2018


หน้าที่ :