ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมา...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานแล...
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสุตรฝึกอบรมหลายหลักสูตร...
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Leadership Development Program ...
Social Value Thailand เชิญชวนร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop (สำหร...
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14...
มหาวิทยาลัยราชธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดัชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพ...
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มีนาคม 2562      
       
อาพฤ
2425262728 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456