ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.60 ถึงวันที่ 22 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่