ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.60 ถึงวันที่ 27 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564 และยุทธศาสตร์ชา ปี 2560-2564