ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ไบเเทค จำกัด เชิญชวนส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ DTN BUSINESS PLAN 2017
 
     
บริษัท ไบเเทค จำกัด เชิญชวนส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ DTN BUSINESS PLAN 2017 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท และโอกาสในการเติบโตและต่อยอดทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม