ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.60 ถึงวันที่ 4 ก.พ.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น จัดงานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต Kyoto Study Fair 2017
 
     
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น จัดงานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต Kyoto Study Fair 2017 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเชอราตันเเกรนด์ สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งข้อมูลทุนการศึกษาและทุกเรื่องควรทราบในการตัดสินใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 

รายละเอียดเพิ่มเติม