ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก) เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการแบ่งฝัน & ปันรัก..ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19