ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ