ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นสถิติศาสตร์คลินิก ประจำปี 2564