ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 27 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating) : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา