ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 15 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการทางยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง