ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 20 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง
 
     
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง  ดังนี้

1. แอบดูครูกับลูก
2. อยากรู้ว่าใครไล่
3. เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน
4. คุณไม่เว้นระยะทางสังคม
5. กลัวบ้านพัง

รายละเอียด