ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : องค์การคลังสินค้า จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การคลังสินค้า