ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานส่งเสริมและเศรษฐกิจดิจิทัล แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020