ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.63 ถึงวันที่ 20 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23