ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.63 ถึงวันที่ 15 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา แจ้งการลดหย่อนการออกเงินสมทบและขยายกำหนดการยื่นแบบ