ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 จังหวัดสงขลา แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่