ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.62 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครและเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
     
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครและเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กำหนดสมัครและเสนอชื่อบุคคล
: 15 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม