ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.62 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เชิญชวนประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
     
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีร้อยใจไทยอาเซียน" 

กำหนดเปิดรับผลงาน :  ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม