ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.62 ถึงวันที่ 12 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Bio Innovation for Sustainability พร้อมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลทะกุจิ และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2562
 
     
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Bio Innovation for Sustainability ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต  พร้อมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลทะกุจิ และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม