ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 15 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561
 
     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง จัดประชุมวิชาการของเครือข่ายฯ ประจำปี 2561 เรื่อง อุดมศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนไปของกระทรวง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

รายละเอียดเพิ่มเติม