ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 4 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Social Value Thailand เชิญชวนร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop (สำหรับผู้บริหาร)