ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 21 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาค
 
     
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน สวทช.-วิทย์สัญจร "วิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาค" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัยของ สวทช.และเครือข่ายพันธมิตร ต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม