ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 15 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562
 
     
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ และก่อให้เกิดเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านที่เป็นรูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในภูมิภาคและชุมชนเมือง

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม