ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
     
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป้นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติ 

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม