ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 27 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเปิดทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2562
 
     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเปิดทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2562 ดังนี้

- กำหนดสอบ วันที่ 24 มีนาคม 2562   / กำหนดลงทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562
- กำหนดสอบ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 /   กำหนดลงทะเบียน 5 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562
- กำหนดสอบ วันที่ 27 ตุลาคม 2562  / กำหนดลงทะเบียน 6 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม