ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 22 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา เชิญร่วมเป็นคณะกรรมการบำเพ็ญบุญทอดกฐิน ณ วัดหัวป้อมนอก (ท่าทาง) จังหวัดสงขลา