ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 2 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม จังหวัดเลย เชิญชวนซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน