ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 2 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประสานงาน กรณีมีปัญหาการร่วมดำเนินการด้านการเกษตรในพื้นที่