ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 17 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ณ วัดป่าสันติพุทธาราม จังหวัดราชบุรี
 
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ทอถถวาย ณ วัดป่าสันติพุทธาราม สาขาหนองป่าพง ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม