ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 15 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี
 
     
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม