ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561