ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.61 ถึงวันที่ 17 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
 
     
สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม