ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562