ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.61 ถึงวันที่ 29 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟ่า เฮลธ์ คลับ จังหวัดภูเก็ต รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำแหน่ง Personnel Trainer (ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล)