ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.61 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference - Higher Education for All : Surviving in Times of Change
 
     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All : Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดส่งผลงานวิจัย
: 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม