ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ
 
     
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (International Scholar Exchange Fellowship - ISEF)
2. ทุนวิจัยภายในประเทศ (International Research Fund) ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณตามจริงสำหรับโครงการ 1 ปี มีกรรมการพิจารณาความสมเหตุสมผล

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม