ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 5 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เอ็ม.พี.เซอร์วิส ดีไซน์ จำกัด นำเสนอระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis(RO)