ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.61 ถึงวันที่ 13 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการ Engagement Thailand จัดประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
 
     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการ Engagement Thailand จัดประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง A better way for social impact creation and social inequality reduction ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ Engagement Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม