ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.61 ถึงวันที่ 3 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์ จำกัด เชิญชวนสมัครสมาชิกสรุปย่อคำพิพากษาคดีแรงงาน ประจำปี 2561