ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
 
     
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

กำหนดเปิดรับผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม