ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 26 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร้านสหภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี รับสมัครนิสิตหญิงเพื่อทำงานพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน จำนวน 15 ตำแหน่ง