ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 20 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 
     
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในมิติการบริหารสู่เป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม